Over ons

Het beste dat de geschiedenis ons nalaat, is het enthousiasme dat zij veroorzaakt.

– Johann Wolfgang von Goethe in Wilhelm Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden

De Stichting Past Present werd in februari 2020 opgericht met als voornaamste doel om diepgaande, onbekende en lokale stukken geschiedenis een platform te bieden op het vlak van audiovisuele media. De behoefte om de verhalen achter bepaalde ontwikkelingen, gebeurtenissen of locaties te weten is iets mens eigen. Het onderzoeken en publiceren van deze verhalen in de vorm van audiovisuele media is dan ook de plek die stichting inneemt in dit landschap.

De stichting heeft een aantal belangrijke doelen voor ogen die zij probeert te bevorderen en na te streven:


Een duurzame vorm van geschiedenis vertellen.

De stichting heeft als doel het presenteren, voornamelijk door middel van audiovisuele ­publicaties, van (complexe) geschiedenis op een begrijpelijke, duurzame, educatieve en innovatieve manier aan het brede publiek. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ­toegankelijk maken van historische documentaires en publicaties voor ­het publiek, onder meer in musea, andersoortige cultuurinstellingen en via digitale wegen. Op deze manier tracht de stichting bij te dragen aan een duurzame vorm van geschiedvertelling. Door gebruik te maken van de meest recente onderzoeken en door nieuwe innovatieve manieren toe te passen is het mogelijk om de desbetreffende producten voor een langere tijd te gebruiken voor educatieve doeleinden.


Samenwerking tussen cultuurinstanties.

De stichting tracht om zoveel mogelijk samen te werken met instanties als ­provincies, gemeentes en cultuurorganisaties. Door samen te werken met deze verscheidene organisaties wordt niet alleen het kennisveld, maar ook het netwerk vergroot. Hierdoor zijn grotere en uitgebreidere projecten mogelijk die de cultuursector en het historisch begrip ondersteunen en bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan lokale oudheidkundige organisaties verbinden met initiatiefnemers van de gemeente om zo een nieuw historische project in een gemeente te creëren. Dit kan zelfs grens overstijgend zijn door de verbinding te maken tussen cultuurinstellingen in zowel binnen- als buitenland. De stichting heeft als doel om onder andere als contactpersoon, initiatiefnemer en opdrachtnemer te staan tussen deze organisaties om nieuwe historische projecten te initiëren.


Het huidige bestuur van de Stichting Past Present bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Bram Takken (links)
  • Secretaris: Gerben Zweers (midden)
  • Penningmeester: Franke Roders (rechts)