Hamaland

Hamaland

“De draak schreeuwde het uit van onder de oude mispelboom. ‘Gelre! Gelre!’ riep hij. Voor een lange tijd had hij de dorpen en gebieden in de buurt geteisterd, maar nu waren er twee broers die weerstand boden. Lupold en Wichard, zonen van Otto, heer van Pont gingen onderweg om het beest te verslaan. Uiteindelijk lukte hen dit en op de plek waar ze de draak doodde stichtte zij een slot wat zij toepasselijk ‘Gelre’ noemden.”

Dit is een stuk uit de zogeheten Wichardsage. Het vertelt over een 9e-eeuwse gebeurtenis die aan de basis lag voor wat later Gelre zou worden en nog later Gelderland. Maar wat lag er eigenlijk in dit gebied in de 9e eeuw, de tijd na Karel de Grote en voordat Gelre ontstond? Het antwoord daarop is simpel gezegd Hamaland, maar het begrip Hamaland is complexer dan dat het in eerste instantie lijkt. De meeste mensen kennen het begrip Hamaland alleen van de Hamaland fietsroute van de ANWB, maar er schuilt nog veel meer achter dit gebied dan er over het algemeen bekend is.

De geschiedenis en de verhalen rondom Hamaland zijn, zoals hiervoor al duidelijk werd, dus nog erg onbekend. Ook wordt het belang van Hamaland in de geschiedenis van Gelderland, Nederland en andere gebieden nog niet optimaal ingezien. Met dit documentaire project trachten wij hier dan ook verandering in te brengen. Onze doelstelling is het om een documentaire te maken die de geschiedenis en de gebeurtenissen rondom Hamaland aan het licht brengen. Door middel van interviews met experts, locatieopnames van het voormalige Hamaland, cinematografische verbeeldingen en het bekijken van verschillende contemporaine bronnen zullen we de geschiedenis van Hamaland zo levendig en educatief mogelijk in beeld brengen. Door het verhaal op een zo educatief en levendig mogelijke manier weer te geven, nemen we de kijker mee op een vogelvlucht door de gebeurtenissen, locaties en personen die van belang waren in Hamaland.

Wilt u meer weten over het project Documentaire Hamaland? Kijk dan op de website www.docu-hamaland.nl.

Of wilt u de documentaire met eigen ogen zien? Surf dan naar onze content pagina

Enig resultaat