Onze projecten

Onze projecten

Op deze pagina zijn alle projecten te vinden waar de stichting zich mee bezig houdt. Dit kunnen reeds afgeronde projecten zijn of projecten waar de stichting nu mee bezig is. Ons doel als stichting is het vertellen van vergeten verhalen en lokale geschiedenis. Dit doen wij aan de hand van audiovisuele media. Ook zetten wij ons in voor het onderwijs om historische kennis op een levendige en betekenisvolle manier aan te bieden.

Hamaland

Onderwijs

Limes

Uw historisch project?

Heeft u nou zelf altijd al een bepaald historisch project in gedachte gehad, bijvoorbeeld een boekje uitbrengen over de oorlog in uw dorp, de middeleeuwse kerk in uw stad of de geschiedenis achter uw straatnaam? Stichting Past Present is er ook voor u! Samen kunnen we deze historische projecten leven inblazen en tot een mooi resultaat brengen. Historische projecten voor deze en volgende generaties!

Neem gerust contact met ons op via het contactformulier.